Kujawski

OBSŁUGA
STRATEGICZNA
marki

 

W ramach obsługi odpowiadamy za:

 • Strategię marki

 • Strategię komunikacji

 • Badania i analizy

 • Procesy NPD

 • Szkolenia

Projekty, które wykonaliśmy dla marki:


 
 

KOMUNIKACJA MARKI

Co można powiedzieć nowego
o marce, którą wszyscy
dobrze znają?

Zakres prac:

 • Strategia komunikacji marki (kierunki i rekomendacje, brief komunikacyjny)

 • Analiza badań marki i analiz rynku na przestrzeni ostatnich 20 lat.

 • Wskazanie przewag i korzyści o największym potencjale komunikacyjnym

 • Weryfikacja badawcza

 • Brief strategiczny

STRATEGIA
NPD

Jak wprowadzić pierwszą
marynatę w płynie?

Zakres prac:

 • Strategia NPD i projektowanie produktu.

 • Analiza charakterystyki kategorii;
  jakościowa (porównanie produktów) i ilościowa (dane z kanałów sprzedaży).

 • Identyfikacja grupy docelowej i okazji użycia.

 • Projektowanie produktów i materiałów POS.BADANIE POSTAW
WOBEC MARKI

Zrozumienie potrzeb konsumenta
i jego postaw
wobec marki Kujawski.

Zakres prac:

 • Badania jawnych i niejawnych postaw wobec marki.

 • Wywiady z konsumentami połączone
  z technikami projekcyjnymi i stymulacją wizualną.

 • Wywiady z konsumentami połączone
  z mapowaniem sieci skojarzeń
  i rozbudowaną klasyfikacją atrybutów produktowych.

 • Ilościowe badania deklaratywne
  połączone z pomiarem czasu reakcji.

 • Ilościowe badania elastyczności cenowej
  z wykorzystaniem analizy wieloczynnikowej.

ANALIZA SZANS
I ZAGROŻEŃ

dla marki Kujawski,
W krótkiej i dłuższej
perspektywie.

Zakres prac:

 • Analiza otoczenia marki 360

 • Analiza komunikacji Online /  ATL / POS

 • Porównanie produktów i trendy NPD

 • Analiza kanałów sprzedaży:

 • Jakościowa: analiza półek w sieci sprzedaży, obserwacja zachowań konsumentów przy półce, wywiady z przedstawicielami sprzedaży.

 • Ilościowa: analiza danych sprzedaży, charakterystyka kanałów.

 • Trendy i kierunki rozwoju branży spożywczej.