NUROFEN

Po stronie
mam

 

ZAKRES PRAC

  • Idea kreatywna i produkcja kampanii
    online / ATL

  • Zidentyfikowanie insightu i definicja TG

  • Wypracowanie idei kreatywnej w nowej strategii marki.

  • Scenariusz i produkcja spotu TV / online