NUROFEN

OBSŁUGA
STRATEGICZNA
marki

 

W ramach obsługi odpowiadamy za:

 • Kampanie reklamowe 360

 • Strategię komunikacji online / offline

 • Analizy i szkolenia

Projekty, które wykonaliśmy dla marki:


 
 

Strategia komunikacji marki

Co może powiedzieć
lider kategorii,
żeby rosnąć?

ZAKRES PRAC

 • Analiza badań marki i analiz rynku

 • Wskazanie przewag i korzyści o największym potencjale komunikacyjnym

 • Wyznaczenie strategii i KPI

KAMPANIA
REKLAMOWA

Jak sprawić, by mamy poczuły,
że jesteśmy po ich stronie?

Zakres prac:

 • Zidentyfikowanie insightu i definicja TG

 • Wypracowanie idei kreatywnej w nowej strategii marki.

 • Scenariusz i produkcja spotu TV / online

STRATEGIA
MEDIOWA

Jak wykorzystać
do maksimum
budżet mediowy?

Zakres prac:

 • Zwiększenie zasięgu organicznego

 • Dopasowanie modelu zakupu online

 • Optymalizacja kampanii w trakcie trwania